Warsztaty – Super Głos

Fundacja dla Tczewa i Starostwo Powiatowe w Tczewie informuje, iż ogłoszony konkurs piosenki „Super Głos” jest odwołany w związku z organizacją przeglądu talentów szkolnych przez Młodzieżową Radę Miasta. Nie mniej jednak proponuje się możliwość kształcenia młodych talentów wokalnych i ich prezentacji w ramach warsztatów muzycznych, które organizowane będą bezpłatnie przynajmniej raz w miesiącu. Rozpoczęcie warsztatów uwarunkowane jest od ilości zgłoszeń, które należy przesłać na adres e-mail fundacjadlatczewa@wp.pl do dnia 23.04. Ewentualne spotkanie organizacyjne zaplanowane jest na dzień 25.04.2014 o czym powiadomimy telefonicznie po otrzymaniu zgłoszenia.
W zgłoszeniu prosimy podać:
– imię i nazwisko
– nazwa i adres szkoły (klasa)
– telefon kontaktowy