Amazonki

Fundacja dla Tczewa wykonała project „Razem z Amazonkami„.

Poniżej informacje o zrealizowanym programie.

Jest to projekt obejmujący zagadnienia sposobu leczenia osób dotkniętych chorobą raka piersi. Adresowany jest do Amazonek – osób po mastektomii . Mastektomia to operacja powodująca usunięcie piersi zarówno u kobiet jak i mężczyzn . Ćwiczenia ruchowe są najlepszą terapią pozwalającą na powrót do sprawności. Koniecznością dla osób po mastektomii jest ciągłe utrzymywanie zakresu ruchu zwłaszcza kończyn górnych. Zalecane jest więc wykonywanie ćwiczeń i automasażu . Osoby po mastektomii narażone są na głębokie stany depresji. Konieczne są więc spotkania z lekarzami , specjalistami oraz zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności dla podwyższenia poczucia własnej wartości.

Od października projekt „Rehabilitacja Amazonek c.d.” ponownie wpisuje się w harmonogram zajęć organizowanych przez Fundację dla Tczewa

W ramach programu:

zajęcia ruchowe, gimnastyka profilaktyczna
zajęcia na basenie
wyjazd do ośrodka rehabilitacyjnego połączony z wykładem
Chcielibyśmy jako organizatorzy programu by osoby ,po mastektomii zachowały ogólną sprawność, opanowały zasady automasażu dla uniknięcia obrzęków, uzyskały poprawę stanu psychicznego.

Projekt dofinansowany jest przez Starostwo Powiatowe w Tczewie.