Fundacja dla Tczewa

Fundacja dla Tczewa została założona 5 stycznia 2006 roku, z inicjatywy Pani Wiesławy Quelli oraz osób zajmujących się upowszechnianiem kultury w swoim środowisku i mających osiągnięcia w działalności społecznej. Zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym 7 września 2006 roku.

Założycielami Fundacji są:
Wiesława Quella,
Łucja Wydrowska- Biedunkiewicz
Danuta Sondej

Cele i zasady działania Fundacji wspieranie oraz współtworzenie działań i przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i społecznych oraz gospodarczo użytecznych, organizowanych przez instytucje, kultury, samorządy i organizacje pozarządowe dla promocji miasta Tczewa i regionu; promowanie uzdolnionej młodzieży oraz wspieranie dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonej wykluczeniem społecznym; prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz kobiet; organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji o charakterze kulturalnym i edukacyjnym; rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
organizowanie i współdziałanie w przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i gospodarczych w tym wystaw, festiwali, biennale, konkursów oraz innych imprez kulturalnych;
zakładanie i prowadzenie klubów, sekcji, szkół teatrów i innych form edukacyjnych;
opracowywanie projektów dotacyjnych oraz pozyskiwanie środków finansowych w inny skuteczny, dopuszczalny prawem sposób;
aktywizację i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom i młodzieży;
organizowanie różnorodnych działań kulturalnych i edukacyjnych oraz wszelkich innych działań społecznych;
współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi;
organizowanie staży krajowych i zagranicznych dla uzdolnionej młodzieży.
Historia Fundacji
Fundacja jest organizacją pozarządową i niezwiązaną z żadnym wyznaniem , jest organizacją pożytku publicznego. Dzięki aktywnej działalności Fundacja realizuje wiele zadań społeczno- kulturalnych, głównie w ramach programów edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, a także promocji i wspierania młodych talentów.
W kwietniu 2005 roku Wiesława Quella jako dyrektor Tczewskiego Centrum Kultury wraz z pracownikami i grupą przyszłych członków wspierających Fundację oraz Pomorską Izbą Przemysłowo-Handlową rozpoczęła cykl spotkań zatytułowany: “Piosenka jest dobra na wszystko”. Jest to program estradowy w którym występują znane i nieznane postaci z życia publicznego. Celem takich spotkań jest oprócz integracji środowiska lokalnego zebranie funduszy na promowanie młodych talentów.
W dniach 2-3 czerwca 2006 roku Fundacja dla Tczewa w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tczewie, Teatrem “Karton” ze Szczecina, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci , Spółdzielnią Mieszkaniową “Barbakan” , Spółdzielnią Mieszkaniową ” Piotrowo” zorganizowała I Festiwal Teatru Piosenki i Tańca dla Dzieci ” Bajkowy Świat”. Pomysłodawcą Festiwalu była Wiesława Quella, a głównym organizatorem Tczewskie Centrum Kultury. W ramach Festiwalu dzieci mogły obcować z bajkowymi postaciami w scenerii tczewskich plenerów, jak również miały możliwość po raz pierwszy zaprezentować się na scenie. Dzieci przeniosły się w świat bajek oglądając spektakle w wykonaniu Grodzieńskiego Teatru Lalki z Białorusi, jak również spektakle, w których występowały mali aktorzy-dzieci, m.in. spektakl pt. “Królowa Śniegu II” w wykonaniu Integracyjnego Ośrodka działań Twórczych przy Tczewskim Centrum Kultury. Swoje spektakle zaprezentowały również teatr “Gazetka” Tczewskiego Centrum Kultury, Grupa Teatralna ” W miesiąc albo jeszcze dłużej ze Szkoły w Lignowach Szlacheckich, Grupa Teatralna “Lolek” z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku, Teatr “Koliber” z Białegostoku oraz Teatr “Wielkie Koło” z Będzina. Maluchy mogły również przebrać się za swoją ulubioną postać bajkową i uczestniczyć w paradzie.
W roku 2007 Fundacja zorganizowała koncerty z cyklu “Klasyka i jazz- program edukacji muzycznej dla dzieci ze szkół powiatu tczewskiego” . Jak wynika z nazwy, program miał na celu uwrażliwienie dzieci z klas I-III szkól podstawowych powiatu tczewskiego na odbiór dobrej, wartościowej i zarazem trudnej muzyki, jaką jest muzyka klasyczna i jazzowa. Dzięki temu programowi taka muzyka może być upowszechniana wśród dzieci od najmłodszych lat i być uzupełnieniem programów szkolnych, w których brakuje tego typu zajęć. Przedsięwzięciu patronował Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski, Starosta Tczewski Witold Sosnowski i Bank Spółdzielczy w Tczewie. W ramach programu zorganizowano cztery koncerty muzyki klasycznej dla dzieci w Morzeszczynie, Gniewie oraz Tczewie ze Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 12 i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8. Koncerty poprowadziły artystki z Wybrzeża, pianistka Halina Haras oraz Laura Haras-Cejrowska. Z kolei tczewski muzyk Adam Wendt przeprowadził sześć interesujących spotkań z muzyką jazzową w szkołach w Pelplinie oraz Tczewie. Zwieńczeniem programu był koncert absolwentki Szkoły Muzycznej w Tczewie Moniki Wendt, połączony z konkursem dla dzieci Pt. “Mali melomani”. Najlepszym wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy. Patronat nad konkursem objął Starosta Tczewski oraz Telewizja Tetka i Radio Fabryka. Program był okazją do wysłuchania znanych utworów muzyki klasycznej i jazzowej, jak też przekazania wiedzy o ich kompozytorach. Dzieci oraz nauczyciele przyjęli program z wielkim zainteresowaniem, włączając się aktywnie w jego realizację. Ogółem z programu skorzystało 1200 dzieci powiatu tczewskiego.
W grudniu 2007 Fundacja dla Tczewa z okazji 30-lecia działalności scenicznej Adama Wendta współuczestniczyła w wydaniu najnowszej płyty Jubilata i jego zespołu “Power Set”. W grudniu natomiast zorganizowała/ w sali wypełnionej po brzegi/ koncert jazzowy w wykonaniu znakomitej wokalistki Krystyny Stańko, pianisty Przemysława Raminiaka oraz Adama Wendta.
Przedstawiciele Fundacji brali także udział w uroczystościach organizowanych przez instytucje i inne organizacje społeczne m.in. z okazji 60-lecia powstania Harcerskiej Orkiestry Dętej w Tczewie oraz Festiwalu Muzyki Słowiańskiej, realizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną w Tczewie, wspierając młodych utalentowanych muzyków.
Opracowała: Małgorzata Dobrowolska
***************************************************************************************************
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji dla Tczewa w roku 2010
Działalność Fundacji w roku 2010 rozpoczęła się koncertem zatytułowanym „Ballady i Romanse Rosyjskie” w wykonaniu zespołu „Julia Vikman Band” .
Fundacja przygotowała noworoczne spotkanie Klubu Kobiet Aktywnych działających w ramach projektów realizowanych przez Fundację. Wystąpił Chór „Niebieska Schola” z koncertem kolęd. W lutym także odbyło się spotkanie z Waldemarem Czyszakiem aktorem serialu „Plebania” adresowane do mieszkańców Tczewa.
Dużym zainteresowaniem cieszył się spektakl „Ania” w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej o nazwie „OPANUJ SIĘ”. Odbiorcami była głownie młodzież oraz dzieci z Domu Dziecka .
Fundacja przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Tczewie podjęła się kontynuacji programu pt. „Życie po czterdziestce”. Był to program profilaktyki zdrowotnej skierowany do kobiet po czterdziestym roku życia. W ramach tego programu odbywały się zajęcia z gimnastyki profilaktycznej na kręgosłup i stawy, zajęcia ruchowe z muzykoterapii i sprawności manualnej oraz zajęcia z Nordic – Walking. Program obejmował również cykl wykładów dotyczących profilaktyki zdrowotnej i spotkań ze specjalistami z zakresu zdrowia i urody. Program zakończył się 31 października.
Kolejnym dużym przedsięwzięciem, którego realizacji podjęła się Fundacja dla Tczewa przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Tczewie był program „ Rehabilitacja Amazonek” Program rozpoczął się w maju 2010. Skierowany był do kobiet dotkniętych chorobą raka piersi oraz kobiet potencjalnie zagrożonych. Obejmował zajęcia ruchowe, na basenie, spotkania ze specjalistami a także wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnego Bałtyk w Stegnie. Projekt zakończono w styczniu 2011 r
Z okazji Dnia Matki odbył się koncert z udziałem utalentowanych Tczewianek Marty i Weroniki Pieczewskich wspieranych przez Fundację.
Fundacja zorganizowała „Koncert Muzyki Klasycznej” w wykonaniu wykładowców Akademii Muzycznej w Gdańsku prof. Małgorzaty Skorupy ( skrzypce) i mgr Andrzeja Siarkiewicza (fortepian) oraz uczennicy Akademii Muzycznej w Gdańsku Aleny Iwańczuk.
W okresie letnim fundacja zorganizowała wspólnie ze Spółdzielczym Domem Kultury imprezę dla dzieci z programem gier i zabaw oraz konkursami z nagrodami.
Fundacja przy wsparciu sponsorów zorganizowała kolejną edycję „Wakacyjnego Festiwalu Piosenki”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży. W czasie festiwalu młode talenty mogły zaprezentować swoje zdolności wokalne. Aby również po wakacjach wspierać rozwój odkrytych talentów Fundacja zainicjowała powstanie „Studia Piosenki”. W czasie zajęć z nauczycielką śpiewu Joanną Klekowiecką dzieci i młodzież uczyła się piosenek i przygotowywała się do udziału w występach muzycznych.
Kolejnym programem Fundacji adresowanym do dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących pomocy był projekt pn. „Mój Czas”, Program polegał na zagospodarowaniu wolnego czasu i wskazaniu pozytywnych wzorców zachowań wszystkim jego uczestnikom. W ramach programu odbywały się zajęcia muzyczne i teatralne. Uczestnicy programu mogli również skorzystać z pomocy w odrabianiu lekcji w formie korepetycji.
Fundacja dla Tczewa zorganizowała koncert w wykonaniu zespołu „Zagan Acoustic” zapowiadający przygotowywany przez Fundację „Zjazd Akordeonistów”.
W październiku z okazji 750 – lecia miasta Tczewa Fundacja dla Tczewa przy współpracy Starostwa Powiatowego w Tczewie, Prezydenta Miasta Tczewa i Akademii Muzycznej w Gdańsku zorganizowała wielkie kulturalne przedsięwzięcie pn. „Zjazd Akordeonistów u Księcia Sambora”. Przygotowania do realizacji tego projektu trwały już od marca 2010 r. Zjazd Akordeonistów miał na celu uatrakcyjnienie propozycji kulturalnych w mieście Tczewie i regionie. W ramach tego programu odbyły się liczne koncerty w Tczewie, koncert w Pelplinie oraz konkurs muzyczny „na najlepszego akordeonistę”. Zwieńczeniem zjazdu było wspólne wykonanie wcześniej przygotowanych utworów, rozstrzygnięciem konkursu i rozdaniem nagród a także koncertem galowym z udziałem gwiazd kończącym uroczystość. Zorganizowano również loterię fantową, z której dochód przeznaczono dla powodzian. W ramach Zjazdu Akordeonistów zorganizowano 13 koncertów z udziałem gwiazd oraz artysty z Ukrainy. W koncertach wzięło udział 40 muzyków.
Fundacja dla Tczewa zorganizowała „Wieczór Poezji i Pieśni Patriotycznej” w czasie, którego odbyła się recytacja wierszy w wykonaniu aktorki Teatru Wybrzeże a dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 miały okazję zaprezentować swoje wokalne talenty.
Kolejowy Klub Sportowy „Unia” zorganizował wspólnie z Fundacją imprezę sportową dla młodzieży. Klub Kobiet Aktywnych zorganizował „Wieczór z nalewką” w czasie którego, odbyła się promocja książki o kociewskich nalewkach i była możliwość wymieniania się przepisami na najlepszą nalewkę.
W sali Centrum Kultury i Sztuki odbył się także program estradowy z cyklu „Gala Piosenki”. W Gali udział wzięły postaci znane i nieznane z życia publicznego miasta Tczewa i Powiatu.
Fundacja dla Tczewa zorganizowała wystawę zbiorową malarstwa tczewskich plastyków pn. „W cieniu mistrza”. Na wystawie swoje prace zaprezentowali uczniowie Janusza Mokwy. Klub Kobiet Aktywnych Fundacji zorganizował Koncert Kolęd w ramach zakończenia programów z profilaktyki zdrowotnej a na pożegnanie starego roku zorganizowano wieczór muzyczno – taneczny z udziałem zaproszonych gości.
Przedstawiciele Rady i Zarządu Fundacji brali udział w uroczystościach państwowych i samorządowych oraz obchodach jubileuszowych różnych instytucji i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tczewa.