Zjazd akordeonistów 2013 – informacje

Informacje dostępne w kilku wersjach językowych: polska, rosyjska, niemiecka.

Информация доступна в разных языках: польский, русский, немецкий.

       Die Daten sind in auf polnisch, russisch, deutsch zuständig.

IV Międzynarodowy Zjazd Akordeonistów w Tczewie

10-12.10.2013r.

Fundacja dla Tczewa, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gmina Miejska Tczew i Starostwo Powiatowe w Tczewie zapraszają młodych muzyków, uczniów szkół muzycznych, studentów Akademii Muzycznych oraz wszystkich chętnych do udziału w IV edycji Zjazdu Akordeonistów – Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego dla utalentowanych młodych muzyków z Polski i zagranicy. W programie Zjazdu poza konkursem przewidziane są warsztaty, które poprowadzą mistrzowie gry na akordeonie. Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. W programie Zjazdu zaplanowane są koncerty dla mieszkańców Tczewa i Powiatu Tczewskiego w wykonaniu uczestników Zjazdu.

Tradycyjnie na zakończenie odbędzie się Koncert Galowy z udziałem mistrzów akordeonu, laureatów konkursu oraz gości zagranicznych.


Konkurs akordeonowy

w ramach IV Międzynarodowego  Zjazdu Akordeonistów

Tczew 10.10.2013r.

Regulamin konkursu

ORGANIZATORZY:     Fundacja dla Tczewa i Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

TERMIN I MIEJSCE:     10.10.2013r. w godzinach przedpołudniowych

Dom Organizacji Pozarządowych, Tczew Pl. Św. Grzegorza 5

KONCERT GALOWY: 12.10.2013r. sala widowiskowa Gimnazjum nr 1

ul. Czyżykowska, 69.

CELE KONKURSU:

 • promowanie muzyki akordeonowej
 • stworzenie możliwości prezentowania wykonań młodych akordeonistów ze szkół muzycznych w kraju i zagranicą
 • promocja regionu oraz Województwa Pomorskiego w Polsce i zagranicą.

1.    W konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz zespoły – uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia, ognisk muzycznych oraz reprezentanci ruchu amatorskiego.

2.    Program konkursu obejmuje dwa wybrane utwory o dowolnej stylistyce (do 10 min.) W przypadku solistów powinny być wykonywane z pamięci.

a) Kategorie solistów:

Kategoria I – uczniowie szkół muzycznych I stopnia.

Kategoria II – uczniowie szkół muzycznych II stopnia.

Kategoria III – soliści ruchu amatorskiego oraz ognisk muzycznych.

b) Kategorie zespołów:

Kategoria I – uczniowie szkół muzycznych I stopnia.

Kategoria II – uczniowie szkół muzycznych II stopnia.

Kategoria III – zespoły ruchu amatorskiego oraz ognisk muzycznych.

3.    Przesłuchania konkursowe będą odbywać się w formie prezentacji. Kolejność występów będzie podana przed rozpoczęciem konkursu.

4.    Kryterium oceny jurorów będzie ogólne wrażenie artystyczne.

5.    Laureaci konkursu otrzymają indywidualne nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

6.    Laureaci konkursu zobowiązani są wystąpić na Koncercie Galowym.

7.    Organizatorzy konkursu mają prawo do nagrywania i przetwarzania danych o uczestnikach.

8.    Dane o uczestnikach – „Kartę uczestnictwa” można przesyłać do 10.09.2013r. na adres fundacjadlatczewa@wp.pl  dla uczestników z Polski,

dla obcokrajowców:  tatl@tcz.pl    (rosyjski),

lub   mbedkowska@wp.pl     (niemiecki).

9.     Uczestnik Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w ramach IV Zjazdu Akordeonistów w Tczewie 10-12.10.2013 jest zobowiązany przysłać na adres e-mail fundacjadlatczewa@wp.pl

Wysłanie wypełnionej „Karty uczestnictwa” jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.


KARTA UCZESTNICTWA – SOLISTA

Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy

IV Zjazdu Akordeonistów

Tczew 10 października 2013r.

 

1. Imię i nazwisko uczestnika, płeć: …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………….

3. Klasa (dział), kategoria:……………………………………………………………………………………………………………

4. Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………

5. Osiągnięcia: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Imię i nazwisko nauczyciela oraz stopień naukowy: ………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Program:

Kompozytor

Tytuł utworu

Czas trwania programu: ……………………………          

Dane kontaktowe uczestnika:

Tel dom.:…………………………………………………… Tel.kom:……………………………………………………………..

Faks:………………………………………………………….. E-mail:……………………………………………………………….

Kraj, miasto, kod:……………………………………………………………………………………………………………………

Ulica, nr mieszkania:……………………………………………………………………………………………………………….

Dane kontaktowe szkoły:

Tel: …………………………………………… e-mail: ……………………………………………………………………………..

Fax: ……………………………………………… www: ……………………………………………………………………………

Kraj: …………………………… Dyrektor: ………………………………………………………………………………………..

Miasto: ………………………………………………………………. Kod pocztowy: ……………………………………….

Ulica, nr domu: ……………………………………………………………………………………………………………………..


KARTA UCZESTNICTWA – ZESPÓŁ

Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy

 IV Zjazdu Akordeonistów

Tczew 10 października 2013r.

 

1. Nazwa zespołu: …………………………………………………………………………………………………………………

2. Skład zespołu (imię, nazwisko, klasa, data urodzenia, płeć):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Kategoria: …………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Osiągnięcia:………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Imię i nazwisko nauczyciela oraz stopień naukowy: ………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Program:

Kompozytor

Tytuł utworu

Czas trwania programu: ……………………………

Dane kontaktowe lidera zespołu:

Tel dom.:…………………………………………………… Tel.kom:……………………………………………………………..

Faks:………………………………………………………….. E-mail:……………………………………………………………….

Kraj, miasto, kod:……………………………………………………………………………………………………………………

Ulica, nr mieszkania:……………………………………………………………………………………………………………….

Dane kontaktowe szkoły:

Tel: …………………………………………… e-mail: ……………………………………………………………………………..

Fax: ……………………………………………… www: ……………………………………………………………………………

Kraj: …………………………… Dyrektor: ………………………………………………………………………………………..

Miasto: ………………………………………………………………. Kod pocztowy: ……………………………………….

Ulica, nr domu: ……………………………………………………………………………………………………………………..


           IV Международный 

               Съезд Аккордеонистов в Тчеве (Польша). 

             10-12 октября 2013 года.

Фонд „Для Тчева”, Государственная Музыкальная Академия имени Станислава Монюшки в Гданьске, Город Тчев и Администрация Тчевского Района приглашают молодых музыкантов, учеников музыкальных заведений, студентов Музыкальных Академий, а также всех желающих принять участие в  КОНКУРСЕ АККОРДЕОНИСТОВ который проводиться для детей и молодежи из Польши и из-за границы в рамках                  IV Международного Съезда Аккордеонистов в Тчеве. По мимо Конкурса в программе Съезда запланированы Мастер – Классы которые проведут знаменитые преподователи игры на аккордеоне. Участникам будут вручены дипломы о участии в Мастер – Классе. Также предусмотрены концерты для жителей Тчева и Тчевского Района в исполнении участников Съезда.

Традиционно по окончанию Съезда приглашаем на Гала-Концерт с участием замечательных исполнителей на аккордеоне, а также Лауреатов Конкурса и гостей из-за границы.

____________________________________________________________________________

Карта информаций

IV Международного Съезда Аккордеонистов

в Tчеве 10-12.10.2013г.

1. Во время съезда оргкомитет  оплачивают проживание, питание участников конкурса, а также за одного опекуна и шофера (если прибытие на съезд машиной транспортной фирмы). Оргкомитет оказывает содействие в размещении  и питании сопроваждающих лиц участников съезда после предварительного согласования!!.

2. Обязуюсь(-емся) от 10 – 12 октября 2013 года бесплатно исполнить мини -концерты (15- 20 мин.)  СОГЛАСЕН(А).

 

Прислание заполненых „Карты Участия”, „Карты информаций” и  „Заявления” является однозначным согласием с условиями конкурса. Участник съезда тем самым однозначно подтверждает, что ознакомился с настоящими Правилами, безоговорочно принимает их условия и обязуется их выполнять.

 Документы  „Карту Участия”, „Карту информаций” и  „Заявление”  надо высылать на e-mail: tatl@tcz.pl

до 10.09.2013

 

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Согласен(а) на видео и фото запись, а также обработку моих персональных данных для целей и промоции Фонда „Для Тчева” и Международного Съезда Аккордеонистов в Tчеве. ( В соответствии с Законом от 29 августа 1997 года о защите персональных данных. У. № 101, ст. 926 .

________________________________

И.Ф.О. (№ личного документа студента/ученика).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Условия Конкурса

в рамках IV Международного Съезда Аккордеонистов в Тчеве (Польша) 10.10.2013 г.

Организаторы :

 • Фонд „Для Тчева”.
 • Государственная Музыкальная Академия имени Станислава Монюшки в Гданьске кафедра аккордеона.

Время и место проведения конкурса:

 • Конкурсное прослушивание будет проходить в Тчеве в зале на площади Святого Григория д. 5 (pl. Św. Grzegorza 5, Tczew 83-110, Polska),                       10 октября 2013 от 09.00 ч. до 16.00 ч. (польского времени).

Гала – Концерт:

 • в г.Тчеве 12.10.2013 г. в зрительном зале Гимназии № 1 ул. Чижиковска д. 69. (Tczew, ul. Czyżykowska, 69).

                                                       Цель конкурса:

Популяризация игры на баяне, аккордеоне и приобщение детей, подростков и молодежи к музыкальной культуре. Выявление и поддержка талантливых исполнителей с целью их дальнейшего творческого развития.

Совершенствование профессионального мастерства исполнителей на баяне, аккордеоне. Повышение педагогического мастерства, обмен педагогическим опытом и расширение творческих контактов.

Промоция Фонда „Для Тчева” и Международного Съезда Аккордеонистов в Tчеве, а также Тчевского Повета и Поморского Воевудства в стране и за границей.

1. В конкурсе могут принять участие солисты и группы учащиеся музыкальных школ первой и второй степени, музыкальных центров и представителей любительского движения – до 20 лет.

2.  Участник конкурса обязуется исполнить два выбранные  произведения в довольном стиле. Время исполнения до 10 минут. Солисты исполняют на память.

а) Категории солистов:

Категория I – учащиеся музыкальных школ первой степени.

Категория II – учащиеся  и студенты музыкальных школ второй степени.

Категория III – Солисты – учащиеся  и студенты любительских кружков и музыкальных центров.

б) Категории групп:

Категория I – учащиеся музыкальных школ первой степени.

Категория II – учащиеся  и студенты музыкальных школ второй степени.

Категория III – Группы – учащиеся  и студенты любительских кружков и музыкальных центров.

3.  Конкурсное прослушивание будет проходить в форме презентации.  Порядок выступлений на конкурсе будет подан перед началом конкурса.

4.  Критерием оценивания жюри исполнение на аккордеоне или баяне: „общее артистическое впечатление”.

5.  Победители будут награждены индивидуальными призами присужденными организаторами и спонсорами .

6.  По решению жюри, победители конкурса, обязаны выступить в заключительном Гала-концерте.

7.  Организаторы конкурса имеют право на видео и фото запись, а  также обработку персональных данных участников.

8.   Участник IV Международного Съезда Аккордеонистов в Тчеве  (Польша) который будет проходить 10-12.10.2013 г. должен прислать  до 10.09.2013г.  на адрес Tатьяне Тломацкой: tatl@tcz.pl либо на адрес  Фонда „Для Тчева” fundacjadlatczewa@wp.pl „Карту Участия” и „Карту информаций”.

9.   Участник КОНКУРСА в рамках  IV Международного Съезда Аккордеонистов в Тчеве (Польша) который будет проходить 10.10.2013г. должен прислать  до 10.09.2013г.  на адрес Tатьяне Тломацкой: tatl@tcz.pl либо на адрес  Фонда „Для Тчева” fundacjadlatczewa@wp.pl „Карту Участия” и „Карту информаций”.

Прислание заполненых „Карты Участия” и „Карты информаций” является однозначным согласием с условиями конкурса. Участник съезда тем самым однозначно подтверждает, что ознакомился с настоящими Правилами, безоговорочно принимает их условия и обязуется их выполнять.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       КАРТА УЧАСТИЯ – СОЛИСТА

                                                  в IV Международном Съезде Аккордеонистов

                                                               в Тчеве (Польша) 10-12.10.2013 г.

1. Фамилия, имя участника, пол: ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Полное наименование образовательного учреждения:…………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………….

 

3. Курс (класс): …………………………………………………………………………………………………………………….…

 

4. Дата рождения: ……………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Краткая творческая биография участника: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………….………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6. Класс преподователя фамилия, имя  (почётные звания): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

7. Программа:

Композитор

Название произведения

Хронометраж

 

Общеечистое») время программы: ……………………………          

8. Контактные данные участника: (частные данные aдресныe и транспорта ):

Ф.И.О. ………………………………………………………………………………………………………………………

тел. дом. (+        )……………………………………..     e-mail: ………………………………………………………………………..

факс (+        ) …………………………………..          тел. моб. (+        )………………………………………

Cтрана…………………………………. Город…………………… ……  Индекс ……………………………….

Улица, дом, квартира………………………………………………………………………………………………..

Серия и номер паспорта……………………………………………Паспорта важен до:……………….

Фамилия,  имя (английскими буквами так как в паспорте!!)…………………………………………..

Марка, цвет и номера машины/данные о поезде/самолeте ………………………………………….

 

9. Контактные данные: (образовательного учреждения)

тел. (+        )…………………………………………………… e-mail: ……………………………………………..……..

факс (+        )………………………………………………..  www.   ……………………………………………………….

Cтрана……………………………………………….     Директор …………………………………………………

Город………………………………………………..     Индекс ………………………………………………………….

Улица, дом …………………………………………………………………………………………………………………..

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

    КАРТА УЧАСТИЯ – ГРУППЫ

                                                  в IV Международном Съезде Аккордеонистов

                                                            в Тчеве (Польша) 10-12.10.2013 г.

1. Название группы: ………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2. Состав группы (фамилия, имя участников, курс /класс,  дата рождения, пол) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

 

3. Краткая творческая биография: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

 

4. Класс преподователя фамилия, имя  (почётные звания): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

5. Программа:

Композитор

Название произведения

Хронометраж

 

Общеечистое») время программы: ……………………………          

Контактные данные лидера: (частные данные aдресныe и транспорта ):

Ф.И.О. ………………………………………………………………………………………………………………………

тел. дом. (+        )…………………………….                   e-mail: ……………………………………………..

факс (+        ) …………………………………..          тел. моб. (+        )………………………………………

Cтрана…………………………………. Город…………………… Индекс ……………………………….

Улица, дом, квартира………………………………………………………………………………………………..

Серия и номер паспорта……………………………………………Паспорта важен до:……………….

Фамилия,  имя (английскими буквами так как в паспорте!!)…………………………………………..

Марка, цвет и номера машины/данные о поезде/самолете …………………………………………..

 

Контактные данные: (образовательного учреждения)

тел.(+        ). ………………………………………………….. e-mail: ……………………………………………..……..

факс (+        )………………………………………………..  www.   ……………………………………………………….

Cтрана ……………………………………………..       Директор ………………………………………………..

Город……………………………………………….       Индекс ………………………………………………………

Улица, дом……………………………………………………………………………………………………………..

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Der 4. Internationale Kongres für Akkordeonisten in Dirschau [Tczew]

10-12.Oktober 2013

 

Die Stiftung für Dirschau [Fundacja dla Tczewa], die Musikakademie in Danzig, der Stadt Dirschau [Tczew] und Landratsamt Dirschau [Tczew], laden junge Musiker, Studenten der Musikschulen, Schüler der musikalischen Akademie und alle Freiwilligen zur Teilnahme an der 4. Auflage des internationalen Wettbewerbs des Akkordeonisten für junge talentierte Musiker aus Polen und Ausland ein. Auch während Kongress die Schüler haben die Möglichkeit der Teilnahme an Workshops auf dem Akkordeon. Die Workshops werden durch Europameister zum Akkordeon – Spiel geführt. Während des Akkordeonisten – Kongresse sind die Konzerte, die werden durch die Teilnehmer des Wettbewerbs geführt, für Bewohner der Stadt Dirschau [Tczew] und Landkreis Dirschau [Tczew] geplant.

Traditionell wird am Ende der Gala Konzert mit Akkordeon-Meister, Gewinner des Wettbewerbes und ausländische Gäste stattfinden.

___________________________________________________________________________________________________________

Registerkarte

IV. Internationalen Kongress für Akkordeonisten

Dirschau [Tczew] 10-12.10.2013

 

1. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung für Teilnehmer und einer Begleitperson beim Kongress deckt Veranstalter. Es wäre möglich ein Hotel und Verpflegung für die Begleitpersonen zu buchen.

 

2.Ich bin einverstanden/nicht einverstanden (Unzutreffende streichen) zum Ausführen einen Mini – Konzert (15-20 Minuten) für die Bewohner der Stadt in den Tagen von 10 bis 12.10.2013

 

Sendung der ausgefüllter „Beteiligung – und Information Karte” ist gleichbedeutend mit der Annahme den Geschäftsbedingungen des Wettbewerbs.

 

 

Beteiligung Karte bitte für unten genannte E-mail Adresse zu senden:

 E-mail:  fundacjadlatczewa@wp.pl

Kontakt auf Deutsch: Monika Będkowska

E-mail:  mbedkowska@wp.pl

Monika Będkowska

Teilnehmer : bis zum 10.09.2013

(+48) 795 294 008 lub (+48) 601 976 857

fundacjadlatczewa@wp.pl

  

 

Erklärung

Ich bin einverstanden für die Erfassung und Verarbeitung meiner Daten für die Bedürfnisse der Stiftung und der Promotion des Kongresses nach dem Gesetz.

___________________________

Unterschrift (Name Und Vorname, Ausweisnr.)

 

____________________________________________________________________________

Internationalen Wettbewerb für Akkordeonisten in Dirschau [Tczew]

 

Die Regeln des Wettbewerbs:

 

Veranstalter: Stiftung für Dirschau [Fundacja dla Tczewa] und die Musikakademie der Name Stanisław Moniuszko in Danzig [Gdańsk]

 

Datum und Ort: 10.10.2013 am Vormittag:
Das Haus nicht staatlichen Organisationen (Haus von NGOs), Dirschau [Tczew], St. Gregory Platz 5 [Plac Św. Grzegorza 5].

 

Festkonzert (Galakonzert):12.10.2013 – die spektakuläre

Hall des Gymnasium Nr. 1, Czyżykowska  69 Strasse [ul. Czyżykowska, 69].

 

Das Ziel des Wettbewerbs:

 • Förderung der Akkordeon-Musik um die Möglichkeit Leistungen der jungen Akkordeonisten aus Musikschulen in Polen und im Ausland zu präsentieren
 • Promotion des Region und Woiwodschaft Pommern in Polen und im Ausland.

 

 1. Im Wettbewerb können Solisten und Bands – Musikschüler I und II Grad (Stufe), SolistenAmateure und Musikfokus teilnehmen.

 

 1. Wettbewerbsprogramm fasst zwei ausgewählte Songs beliebig von Stylistik (bis zu 10 min.) um. Bei Solisten Songs werden aus dem Gedächtnis aufgeführt.

 

a)    Kategorien der Solisten

 

Kategorie I – Schüler der Musikschule der I –  Stufe

Kategorie II – Schüler der Musikschule der II  – Stufe

Kategorie II – Solisten Amateure und Solisten musikalischem Kulturzentrums.

b) Kategorien – Bands

 

Kategorie I – Schüler der Musikschule der I – Stufe

Kategorie II – Schüler der Musikschule der II – Stufe

Kategorie II – Solisten Amateure und Solisten musikalischem Kulturzentrums

 

3. Wettbewerbevorsingen findet sich in der Form der Präsentation statt. Die Reihenfolge der Auftritte erhalten vor dem Star des Wettbewerbs.

 

4. Bewertungskriterium der Jury wird den Gesamteindruck.

 

5. Die Gewinner erhalten individuelle Preise, die sind durch die Organisatoren und Sponsoren gestiftet.

 

6.  Die Gewinner sind dazu verpflichtet,  auf dem Gala-Konzert sich zu präsentieren.

 

7. Der Veranstalter hat das Recht Daten über den Teilnehmern aufzuspeichern und verarbeitern.

 

8. Die Daten über den ausländischen Teilnehmern – “Beteiligung Karte” sollen bis zum 10.09.2013 Kontaktadresse: mbedkowska@wp.pl  fundacjadlatczewa@wp.pl.

 

9. Die Sendung des ausgefüllten Beteiligung Karte ist gleichbedeutend mit der Annahme der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Wettbewerbs.

_____________________________________________________________________________________________________

BETEILIGUNG KARTE – SOLIST

Internationalen Wettbewerb für Akkordeonisten

Des IV. Akkordeonisten Kongresses

Dirschau [Tczew], den  10 Oktober 2013

 

1. Name und Vorname des Teilnehmers, Geschlecht: …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2. Name der Schule: ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

3. Klasse ( Kategorie): …………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. Geburtsdatum: ……………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Leistungen: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6. Name Und Vorname des Lehrers und akademischer Grad: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

7. Programm:

 

Komponist

der Titel des Liedes

die genaue Dauer

 

Dauer des Programms: ……………………………

7. Kontaktdaten:

Telefon Nr.:………………………………………………… Handy Nr.:………………………………………………………….

Faks:………………………………………………………….. E-mail:……………………………………………………………….

Land, Stadt, PLZ:………………………………………………………………………………………………………………………

Strasse, Wohnungsnr.:…………………………………………………………………………………………………………….

 

8. Kontaktdaten der Schule:

Telefon Nr.:………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………………

Fax: ……………………………………………… www: ……………………………………………………………………………..

Land: …………………………… Direktor: …………………………………………………………………………………………

Stadt: ………………………………………………………………. PLZ: …………………………………………………………….

Strasse, Wohnungsnr.:………………………………………………………………………

___________________________________________________________________________________________________________

BETEILIGUNGS KARTE – BAND

Internationalen Wettbewerb für Akkordeonisten

Des IV. Akkordeonisten Kongresses

Dirachau [Tczew], den  10 Oktober 2013

 

1. Name des Bands: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2. Besetzung des Bands (Name, Vorname,Klasse, Geburtsdatum, Geschlecht: ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

3. Kategorie: …………………………………………………………………………………………………………………………

 

4.Leistungen: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Name Und Vorname des Lehrers und oraz akademischer Grad: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

6. Programm:

 

Komponist

der Titel des Liedes

die genaue Dauer

 

Dauer des Programms: ……………………………

7. Kontaktdaten der Bandleader:

Telefon Nr.:………………………………………………… Handy Nr.:………………………………………………………….

Faks:………………………………………………………….. E-mail:……………………………………………………………….

Land, Stadt, PLZ:………………………………………………………………………………………………………………………

Strasse, Wohnungsnr.:…………………………………………………………………………………………………………….

 

8. Kontaktdaten der Schule:

Telefon Nr.:………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………………

Fax: ……………………………………………… www: ……………………………………………………………………………..

Land: …………………………… Direktor: …………………………………………………………………………………………

Stadt: ………………………………………………………………. PLZ: …………………………………………………………….

Strasse, Wohnungsnr.:………………………………………………………………

___________________________________________________________________________________________________________